M

97% van de gemeenten zamelt drankenkartons in voor recycling

Gepubliceerd op: 06.07.2017

Sinds de invoering van een inzamelvergoeding voor drankenkartons in 2015 zijn gemeenten, in samenwerking met afvalbedrijven, in hoog tempo aan de slag gegaan om recycling van drankenkartons te verwezenlijken. Tweeënhalf jaar later heeft maar liefst 97% van de Nederlandse gemeenten dit voor elkaar gekregen!

Van de 388 Nederlandse gemeenten zamelen 376 drankenkartons in. In veel gemeenten bieden burgers hun drankenkartons gescheiden aan in een zak of een bak. Dit kan vaak samen met kunststof verpakkingen en/of blik (PD of PMD). In sommige gemeenten worden drankenkartons via nascheiding uit het huishoudelijk restafval gehaald.

Op de website van Stichting HEDRA wordt per gemeente (of woonplaats of postcode) weergegeven welk inzamelsysteem wordt gehanteerd.

Nieuw: De reis van een drankenkarton
Om inwoners te motiveren mee te doen aan het gescheiden inzamelen van drankenkartons, is het belangrijk dat zij weten wat er vervolgens mee gebeurt. Daarom heeft Stichting HEDRA een nieuwe factsheet beschikbaar gesteld op haar website met een infographic over de reis van een drankenkarton. De infographic richt zich op situaties waarin drankenkartons tezamen met kunststof verpakkingsafval worden ingezameld.

alt