M

Hernieuwbaar

Hernieuwbare Bossen

De verpakkingen van Elopak bestaan voor ongeveer 75% uit karton, dat afkomstig is uit een hernieuwbare bron, het bos.

Eén van de belangrijkste bedreigingen voor bossen is illegale houtkap, die een bedreiging vormt voor de ecosystemen. Goed beheerde bossen nemen koolstofdioxide (CO2) op en zij spelen dan ook een belangrijk rol in de koolstofkringloop. Vernietiging en degradatie van bossen over de hele wereld leidt tot een toename van de CO2 concentratie in de lucht en heeft een negatieve invloed op het klimaat en onze planeet.

Aangezien de belangrijkste grondstof die Elopak gebruikt afkomstig is uit bossen nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een goed bosbeheer. We zegden toe om voor eind 2015 al ons karton uitsluitend uit goedgekeurde bronnen te halen die aan de wettelijke eisen en de normen van het Forest Stewardship Council™ (FSC™) voldoen; een toezegging die we met succes hebben vervuld.

Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor verantwoord beheer van alle bossen ter wereld. FSC stelt hoge normen vast die ervoor moeten zorgen dat bossen op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde wijze worden beheerd. Daarnaast hanteert FSC een gecertificeerd Chain of Custody systeem (CoC) voor iedere stap in de toeleveringsketen, van bos tot eindgebruiker.

Controle in de toeleveringsketen volgens de CoC normen van FSC zorgen ervoor dat het geëtiketteerde eindproduct is gemaakt van materiaal dat afkomstig is uit FSC gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

Kijk voor meer informatie over FSC op http://www.fsc.org.

Hernieuwbare Barrières

Maar we stoppen niet bij 75% hernieuwbaarheid. Onze kartonnen verpakkingen hebben een dunne laag polyethyleen (PE) die het product erin beschermt en een schroefdop van polyethyleen voor gemakkelijk openen, schenken en sluiten. Net zoals de meeste andere kunststoffen is PE traditioneel gemaakt van aardolie, een niet-hernieuwbare fossiele bron. Echter, biedt onze nieuwste innovatie een hernieuwbaar alternatief voor fossiel gebasseerde PE die de CO2-voetafdruk van onze kartonnen verpakkingen verder vermindert en een milieuvoordeel oplevert ten opzichte van andere verpakkingsmaterialen.

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen vereist geloofwaardig bewijs van duurzaamheid en Elopak zal alleen gebruik maken van gecertificeerde materialen.

De inkoop is in overeenstemming met de criteria van de International Sustainability and Carbon Certification PLUS System (ISCC PLUS). Dit is een mondiaal certificeringsysteem voor alle soorten biomassa producten door de gehele waardeketen. ISCC zorgt ervoor dat de productie van biomassa op een veilige, duurzame en klimaatvriendelijke manier plaatsvindt.

Meer informatie over ISCC vindt u op http://www.iscc-system.org.

Lees ons laatste persbericht voor meer informatie over ons hernieuwbare PE assortiment.

alt                                   alt

Hernieuwbare Energie

Het energieverbruik is goed voor een groot deel van onze CO2-uitstoot en de inspanningen om het energieverbruik te verminderen hebben een hoge prioriteit. We richten ons op twee belangrijke strategieën op het pad naar een duurzame energievoorziening in de toekomst. Deze omvatten het uitvoeren van energie-efficiëntiemaatregelen in het hele bedrijf en het verminderen van de uitstoot in verband met de inkoop van energie. In 2015 was Elopak het eerste verpakkingsbedrijf en het eerste Noorse bedrijf dat deelneemt aan de RE100 campagne, waarmee we toezeggen om vanaf 2016 voor alle productielocaties en kantoren wereldwijd 100% hernieuwbare electriciteit in te kopen, met uitzondering van twee joint ventures.

 

alt

 

Voor meer informatie over RE100, zie http://www.re100.org.

U kunt meer lezen over deze initiatieven in het nieuwste Environmental Report.