M

Recyclebaar

Recyclebaar

Onze verpakkingen zijn volledig recyclebaar. Door recycling zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig en is er minder afval. Gerecycled karton kan worden gebruikt voor producten van papier, zoals verpakkingsmateriaal en schrijfpapier. Onze drankenkartons bevatten vezels van een hele hoge kwaliteit. Deze kunnen tot maar liefst zeven keer worden hergebruikt. Aluminium is een materiaal dat telkens opnieuw kan worden gerecycled. Het is bijna oneindig herbruikbaar. Polymeren kunnen worden gerecycled of gebruikt voor de productie van elektriciteit of gas. Ons doel is om te voorkomen dat onze verpakkingen naar de stort gaan. We doen er alles aan om recycling van onze verpakkingen te stimuleren.

De uitdaging op het gebied van recycling is om nationale inzameling te stimuleren en ervoor te zorgen dat er meer en beter toegankelijke recyclingvoorzieningen zijn, zodat nog meer mensen kunnen recyclen. Alle market units van Elopak werken aan een betere betrokkenheid bij lokale recyclingmaatschappijen. Dit zijn vaak samenwerkingsverbanden tussen toonaangevende drankenkartonproducenten, hun leveranciers en de plaatselijke overheid. Veel lokale initiatieven zijn al goed ontwikkeld en ingeburgerd, maar we blijven ons toch voortdurend inzetten voor nog meer inzamelings- en recyclingsystemen.

Recycling in Nederland

Elopak is lid van HEDRA (HErgebruik Kartonnen DRAnkverpakkingen), de Nederlandse brancheorganisatie van drankenkartonproducenten. HEDRA streeft naar een landelijke, efficiënte inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Op deze manier worden de waardevolle grondstoffen hergebruikt en wordt de milieu-impact van drankenkartons nog verder verlaagd.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten een financiële vergoeding voor de inzameling van drankenkartons van € 398 per ton.

Om drankenkartons goed te kunnen recyclen moeten ze wel gescheiden worden ingezameld. Dat gebeurt in steeds meer gemeenten. Wilt u weten of uw gemeente zich al heeft aangesloten? Kijk dan op www.hedra.nl.

       alt

Via de onderstaande link vindt u meer informatie over de feestelijke opening van de 'allesetende' pulplijn bij Van Houtum.

Persbericht: Feestelijke opening van ‘allesetende’ pulplijn bij Van Houtem