M

Onze Verantwoordelijkheid

Onze Verantwoordelijkheid

Binnen Elopak doen we er alles aan om bij al onze activiteiten hoge ethische normen na te streven. We weten dat de juiste verpakkingsoplossingen een antwoord zijn op enkele van de uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. Het is ons doel om onze klanten te helpen bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige verpakkingen aan de consument. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om het product van onze klanten te beschermen en verpakkingen te leveren die niet schadelijk zijn voor het milieu.

Onze gedragscode en ethische verantwoordelijkheid

De gedragscode van Elopak houdt een belofte in. Namelijk de belofte dat wij als internationale organisatie altijd in overeenstemming met aanvaardbare ethische normen zullen handelen, altijd verantwoordelijkheid voor onze daden zullen nemen en dat ons bedrijf voldoet aan de lokale wet- en regelgeving.

Onze gedragscode schrijft voor hoe wij met onze medewerkers, gemeenschappen, klanten, het milieu en partners moeten omgaan.

Elopak Code of Conduct is voor iedereen - overal - iedere dag!

Link naar de gedragscode van Elopak

Link naar Elopak Global Supplier Code of Conduct

Als je wangedrag ontdekt, zoals corruptie, financiële fraude of onethische gedrag, laat het ons weten door het indienen van een melding via de Elopak Klokkenluidersregeling.

Link naar de Elopak Klokkenluidersregeling

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

Onze organisatie werkt in alle delen van ons bedrijf samen in talloze verschillende projecten waarbij geografische grenzen en functies worden overschreden om manieren te vinden om de invloed van onze producten en productieprocessen op het milieu te verminderen.

Onze duurzaamheidsvisie