Sustainable company

We are in the business of combating climate change and driving a more circular economy, and it is our obligation to leave behind a better earth for the next generation. Being sustainable is core to our organization and we ensure economic growth without exploiting the resources or the people of this planet.

Elopak Poland
Firma spółki – “ELOPAK” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Adres spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Oznaczenie Sądu – SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Numer KRS – 0000118262
NIP – 526-020-77-75
Kapitał zakładowy – 14.679.558,12 zł
Kapitał wpłacony – 14.679.558,12 zł

Informacje Korporacyjne

04.06.2021
Dnia 30.06 o godzinie 10.00 odbędzie Walne Zgromadzenie podczas, którego zostanie zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki Elopak S.A. za rok 2020.

30.11.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

29.10
W dn. 29.10 Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydaje postanowienie o wpisaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adres strony internetowej spółki Elopak S.A.


09.11.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00

19.10.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

28.09.2020
28.09.2020 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2019.

28.09.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

07.09.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.