Elopak Poland

Nazwa spółki – “ELOPAK” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Adres spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Oznaczenie Sądu – SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Numer KRS – 0000118262
NIP – 526-020-77-75
Kapitał zakładowy – 14.679.558,12