Elopaks resultater for fjerde kvartal (Q4) og året 2022:

Stødig gjennom utfordrende tider

Stødig gjennom utfordrende tider


(Oslo, 21. februar 2023) Elopak rapporterte i dag en omsetningsvekst på 24 prosent i Q4. Veksten er hovedsakelig drevet av prisøkninger i EMEA og sterke resultater i Americas. Styret i Elopak foreslår et utbytte på 0,86 kroner per aksje for 2022, i tråd med utbyttepolitikken.

Nøkkeltall fra Q4 2022 :

  • Inntektene økte med 24 prosent til 267,1 millioner euro, drevet av prisøkninger i EMEA og vekst i Americas.
  • Organisk vekst var på 12 prosent, justert for valutaeffekt på 11 millioner euro og nye inntekter fra oppkjøpte virksomheter på 14 millioner euro.
  • Prisøkninger på våre produkter i EMEA tilsvarte 19 millioner euro.
  • Justert driftsresultat (EBITDA) var 35,9 millioner euro, en økning på 15,1 millioner euro.
  • Gjeldsgraden uendret på 3,3x.

I en kommentar til Elopaks kvartalsresultat sier administrerende direktør Thomas Körmendi:

– Elopak hadde en sterk avslutning på året og leverte lønnsom organisk vekst. Blant prestasjonene er det verdt å merke seg nok et sterkt resultat i Americas, fortsatt solid utvikling i våre oppkjøpte virksomheter i MENA og India, og markedslanseringen av den aluminiumsfrie aseptiske kartongen Pure-Pak® eSense. Det er gledelig å se at vi står stødig til tross for fortsatt volatile omgivelser, og vi er godt forberedt på de utfordringene som kommer.

– Usikkerheten vi opplevde i 2022 kommer til å fortsette inn i 2023, noe som gjør det utfordrende å forutsi resultater på kort sikt. Vi er imidlertid optimistiske med hensyn til markedsfundamentet på lengre sikt. Våre pågående strategiske initiativ fortsetter å være innrettet på å øke topplinjen og styrke resultatene. Vi forholder oss fortsatt til målene vi har satt på mellomlang sikt.

– På lang sikt forventer vi at bruken av plast i mat- og drikkeemballasje reduseres, og Elopak er godt posisjonert til å kapitalisere på denne plast-til-kartong-trenden. Markedslanseringen av Pure-Pak® eSense viser vår fortsatt sterke forpliktelse til å levere på selskapets bærekraftsdrevne vekststrategi.

Nøkkeltall for året 2022:

  • Omsetningen økte med 20 prosent til 1.024 millioner euro.
  • Organisk vekst var på 11 prosent, justert for valutaeffekt på 32,8 millioner euro og inntekter fra oppkjøpte virksomheter 38,5 millioner euro.
  • Justert driftsresultat (EBITDA) var 119,4 millioner euro, en økning på 5,7 millioner euro.
  • Justert nettoresultat var 44,0 millioner euro.
  • Foreslått utbytte på 0,86 kroner per aksje for 2022, i tråd med utbyttepolitikken

I forkant av resultatrapporteringen hvert kvartal samler Elopak inn inntektsestimater fra analytikerne som følger selskapet. Konsensusestimatene og metodikken er publisert på Elopaks IR-nettsider her: https://www.elopak.com/consensus/.

Resultatene for fjerde kvartal 2022 og året 2022 presenteres tirsdag 21. februar 2023 kl. 09:00 CET på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk av CEO Thomas Körmendi og CFO Bent Kilsund Axelsen.

Rapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.newsweb.no. En direktesendt webcast blir tilgjengelig via følgende lenke:

Rapporten og presentasjonen er også tilgjengelig her.

Kontakt
Investorer: Mirza Koristovic, Head of IR, E-post: investors@elopak.com , tlf: +47 93 87 05 25
Media: Ingrid Lille Thorsen, Senior Communication Manager, E-post: ingrid.thorsen@elopak.com, tlf: +47 95 89 24 02