Elopaks tredje kvartal (Q3) 2022:

Sterke resultater i utfordrende tider

Sterke resultater i utfordrende tider


(Oslo, 26. oktober 2022) Elopak rapporterte i dag en omsetningsvekst på 26 prosent i tredje kvartal. Veksten er hovedsakelig drevet av vellykket implementering av prisøkninger i EMEA og sterke resultater i Americas. Justert driftsresultat økte med 7 prosent, til tross for høyere innsatskostnader.


Nøkkeltall fra Q3 2022:

  • Rapporterte inntekter økte med 26 prosent til 272,4 millioner euro, drevet av vekst i EMEA og Americas
  • Organisk vekst var på 15,2 prosent, justert for valutaeffekt på 13,9 millioner euro og nye inntekter fra oppkjøpte virksomheter på 12,1 millioner euro.
  • Prisøkninger i kvartalet kompenserte for økningen i råvarekostnader på ca. 17 millioner euro.
  • Justert driftsresultat (EBITDA) var 32 millioner euro, en økning på 2 millioner euro
  • Forbedret gjeldsgrad i kvartalet fra 3.6x til 3.3x per tredje kvartal 2022

I en kommentar til Elopaks kvartalsresultat sier administrerende direktør Tomas Körmendi:

“Jeg er glad for å rapportere nok et kvartal med sterk omsetningsvekst for Elopak. Resultatene viser hvordan vi fortsetter å gjøre konkrete fremskritt på vår bærekraftsdrevne vekststrategi. Blant høydepunktene i kvartalet var meget sterke resultater i Americas, vellykket implementering av prisøkninger på våre produkter i EMEA, den første installasjonen hos kunde av vår nye aseptiske Pure-Fill fyllemaskin, og en bedre start enn forventet for vår nye virksomhet i India. ”

“Like viktig er det at vår organiske vekst er lønnsom. Marginforbedringen i tredje kvartal sammenlignet med forrige kvartal betyr at vi har lykkes med å dempe effekten av de fortsatt høye råvarekostnadene med prisøkninger på våre produkter. Vi forventer at topplinjen i fjerde kvartal vil ta oss over 1 milliard euro for året, og et justert driftsresultat i fjerde kvartal på linje med tredje kvartal i år.»

“Så langt har 2022 vært kjennetegnet av fortsatt høye råvarepriser, generelt inflasjonspress i alle markeder, utfordringer i verdikjeden etter pandemien, og et mer usikkert makroøkonomisk miljø. Vi er fortsatt optimistiske når det gjelder det langsiktige markedsfundamentet. Elopaks salg går hovedsakelig til kunder innen flytende næringsmidler som melk og juice, som er markedssegmenter som har vist seg å være robuste.»

“Vi forplikter oss fortsatt til å levere på vår bærekraftsdrevne vekststrategi. Vår nylig oppkjøpte virksomhet i MENA leverer salg i henhold til planen, og vår nye virksomhet i India utvikler seg allerede betydelig bedre enn forventet. Felt-testingen av vår aluminiumsfrie Pure-Pak® eSense kartong med en stor kunde i Europa ser lovende ut. På lang sikt forventer vi at bruken av plastemballasje på mat og drikke vil reduseres betydelig, og Elopak er godt posisjonert til å kapitalisere på denne plast-til-kartong-trenden.”

Hittil i år (per 30. september 2022) har inntektene økt med 18 prosent til 756,6 millioner euro. Samme periode var justert driftsresultat 83,5 millioner euro, tilsvarende en margin på 11,0 prosent.

Priv. til red.
I forkant av resultatrapporteringen hvert kvartal samler Elopak inn inntektsestimater fra analytikerne som følger selskapet. Konsensusestimatene og metodikken er publisert på Elopaks IR-nettsider her.

Resultatene for tredje kvartal 2022 presenteres onsdag 26. oktober 2022 kl. 09:00 CET på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Deltakere inviteres til å delta på presentasjonen. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk av CEO Thomas Körmendi og CFO Bent Kilsund Axelsen.

Rapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.newsweb.no.
En direktesendt webcast blir tilgjengelig via følgende lenke.
Rapporten og presentasjonen er også tilgjengelig her.

Kontakt
Media: Ingrid Lille Thorsen, Director Corporate Communication, Tel: +47 95 89 24 02
Investorer: Mirza Koristovic, Head of IR, Tel: +47 93 87 05 25