Echte eenheid

Je maakt deel uit van één groot team collega’s dat wereldwijd met grote inzet werkt. 2.600 teamspelers – diverse achtergronden, expertise en culturen, maar verenigd door een wereldwijde mindset en een echt gevoel bij elkaar te horen.

Je maakt deel uit van één groot team collega’s dat wereldwijd met grote inzet werkt. 2.600 teamspelers – diverse achtergronden, expertise en culturen, maar verenigd door een wereldwijde mindset en een echt gevoel bij elkaar te horen.


We bevorderen met trots een cultuur van openheid, integriteit en tolerantie. Want een winnend team vraagt ruimte voor nieuwsgierigheid, het stellen van vragen en het vragen van hulp wanneer je die nodig hebt. Dat zorgt voor de dynamiek die voor ons allemaal een drijfveer is.

Er is veel veranderd sinds het verhaal van Elopak in 1957 begon als familiebedrijf. Maar ons erfgoed heeft de zorgzame en loyale cultuur bevorderd die ons vandaag de dag nog steeds kenmerkt – en vormgegeven aan onze passie, ambitie en geloof in het creëren van een duurzamere toekomst.

Een cultuur van saamhorigheid


Aangezien we als familiebedrijf zijn begonnen, is eenheid altijd een centraal bestanddeel van ons DNA geweest. We zijn er trots op dat mensen gemiddeld 10 jaar bij ons blijven. We vinden dat een geweldig bewijs van het familiegevoel dat ons nog steeds kenmerkt. En ons verenigt.

Tegelijkertijd weerspiegelt onze indrukwekkende staat van dienst de ondernemingsgeest die ons vanaf het allereerste begin gevormd heeft. Je ziet het, ruim een halve eeuw later is de ambitie om dingen steeds beter te doen nog steeds onze drijfveer. Dit betekent dat je met werken bij Elopak aan het begin van een spannende reis staat.


Mensen zijn wat ons definieert. En onze cultuur is wat ons verbindt. Daarom is onze bedrijfscultuur iets waar we grote aandacht aan besteden. Want uiteindelijk stelt dat ons in staat om te slagen als pionier van duurzame verpakkingen die de planeet ongeschonden achterlaten voor de volgende generatie.

Ga deel uitmaken van een wereldwijde werkomgeving

Ons personeelsbestand bestaat uit meer dan 50 nationaliteiten. Dus als jij je lekker voelt in een omgeving met internationale teams en collega’s, past Elopak goed bij jou.

We staan open voor individualiteit en stimuleren samenwerking. Daarom zijn we op zoek naar medewerkers die actief bijdragen aan onze continue ontwikkeling – mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden, culturen en ervaringen.

Empower

Als leidinggevende beloof ik vertrouwen te tonen en vertrouwen op te bouwen.
Als medewerker beloof ik verantwoordelijkheid te nemen en duidelijkheid te zoeken.

Unite

Als leidinggevende beloof ik samenwerking te bevorderen.
Als medewerker beloof ik samen te werken.

Accelerate

Als leidinggevende beloof ik de uitvoering te versnellen door middel van vereenvoudiging.
Als medewerker beloof ik dingen snel uit te voeren door middel van vereenvoudiging.

Diversiteit en inclusie

Diverse teams leiden tot diverse oplossingen. Daarom geloven we in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt en echt het onderscheid kan maken. Bij Elopak zijn wij ervan overtuigd dat het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving niet alleen juist is, maar ook verstandig.


We werken voortdurend aan het opbouwen, versterken en bevorderen van een inclusieve cultuur met voldoende ruimte voor diverse inzichten om te floreren – en we discrimineren niet op welke grond dan ook.

Als wereldwijd opererend bedrijf hebben we het geluk dat we medewerkers hebben van Denemarken tot Detroit. We weten echter dat we nog maar net aan het begin staan van onze reis naar een echt divers team – we leren nog steeds en we zetten ons elke dag in om onszelf te verbeteren.